Praktische informatie

 

Vergoedingen

Consulten worden door verschillende zorgverzekeraars vergoed. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

 

Meenemen

Zou je een (bad)laken of een dekentje mee willen nemen, om op te liggen.

Gemakkelijk zittende kleding heeft de voorkeur.

Het is aan te raden na de de afspraak om wat tijd en ruimte te nemen in verband met het effect.

 

Annulering

Annulering van de afspraak dient u uiterlijk 48 uur voor de afspraakdatum (werkdagen) kenbaar te maken. Doet u dit niet, dan zal de helft van het afspraakbedrag in rekening worden gebracht. Bij annulering op de dag van de afspraak zelf, zal (om wat voor reden dan ook) het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 

Bescherming Privacy gegevens

Op 25 mei 2018 treedt de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Ik streef naar naleving van deze wet, hierdoor zijn al uw (medische en persoonlijke) gegevens bij mij veilig.

Zo is in kaart gebracht welke gegevens bij mij verwerkt worden, met welk doel, waar ze worden bewaard en hoelang.

De gegevens worden nooit zonder toestemming van u met derden gedeeld of in geautomatiseerde systemen opgeslagen.

Ook vindt geen gegevensuitwisseling en cookie gebruik plaats via mijn website.

Van mailinglijsten wordt geen gebruik gemaakt.

Communicatie en facturering vindt uitsluitend plaats tussen client en mij, per mail, telefoon en/of post.

Op de factuur zijn adresgegevens, eventueel BSN en/of geboortedatum vermeld (gewenst door de zorgverzekeraars).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Als u vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik het graag.

 

Beroepsvereniging

Ik ben lid van beroepsvereniging Zhong: Nederlandse Vereniging van Traditionele Chinese Geneeskunde.
Zij vertegenwoordigen een beroepskeurmerk voor aangesloten behandelaars. Op grond daarvan vergoeden veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) de kosten van de behandelingen. Bij gerieven tussen u en mij waar wij samen niet uitkomen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van beroepsvereniging Zhong. U vindt hen op onderstaand adres: 


Secretariaat Zhong
Postadres
Postbus 254
6700 AG Wageningen

Bezoekadres
Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Tel: 0317 - 47 97 40

 

website Zhong

 

 

 

Hebt u vragen / opmerkingen over de website? Laat mij dit weten door een e-mail te sturen naar info@wikkerink-levenskunst.nl o.v.v. 'Website'.

© 2021 José Wikkerink, alle rechten voorbehouden.